Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Moet notaris fiscus informeren?

Moet notaris fiscus informeren?

In België is het zo dat bij het tot stand komen van een overeenkomst (koop, schenking, ruil, erfenis, …), de notaris een grote verantwoordelijkheid tegenover zijn cliënten heeft. Hij moet hen zo goed mogelijk informeren, maar hij heeft ook heel wat taken en verplichtingen te vervullen, zo ook ten opzichte van de fiscus. Wat houdt dit in?

Verplichtingen van de notaris in België ten opzichte van de fiscus!

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris allerlei taken vervullen, hij vraagt attesten en documenten aan. Zo gaat hij ook bijvoorbeeld na of sommige instanties een voorkooprecht hebben, of er een hypotheek rust op het pand, er een bodemattest aangevraagd moet worden, enz….

Maar ook ten opzichte van de fiscus heeft de notaris verplichtingen; niet alleen bij een erfenis, maar ook bij de verkoop van een woning.

In de eerste plaats is de notaris er toe gehouden om bij een verkoop (ook bij bijvoorbeeld een schenking, een ruil, enz…) de fiscus hiervan op de hoogte te brengen. De fiscus moet dan nagaan, of er nog openstaande belastingen zijn bij de betrokken persoon. Houdt de notaris zich niet aan deze verplichting dan kan hij zelf verantwoordelijk gesteld worden voor het betalen van deze achterstallige belastingen.

De drempel contante betalingen voor woningen!

Voor wat betreft de verkoop van een onroerend goed, moet bovendien in België rekening gehouden worden met een drempel voor contante betalingen!

Het is namelijk zo dat bij de verkoop van onroerende goederen sinds 1/1/2014 niets meer door de koper contant mag betaald worden! Dit betekent het totale bedrag dat de koper moet betalen en dat betrekking heeft op de aankoop en de financiering van dat goed; hierin zijn ook alle bijhorende kosten van de verkoop begrepen.

De prijs van de verkoop van een onroerend goed mag dus enkel vereffend worden door middel van een overschrijving. Bovendien moet de verkoopovereenkomst en de verkoopakte, het of de nummer(s) van de financiële rekening(en) vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overgemaakt, evenals de identiteit van de houders van die rekeningen.

Wanneer notarissen of vastgoedmakelaars vaststellen dat deze regels niet worden nageleefd, dan moeten zij dit onmiddellijk ter kennis brengen van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).

Wat na het verlijden van de notariële akte?

Eens de koper zijn woning heeft aangekocht en koper en verkoper de akte ondertekend hebben, moet de notaris nog een aantal zaken regelen. Zo moet hij in de eerste plaats een afschrift van de notariële aankoopakte overmaken aan het Kantoor van Rechtszekerheid (het vroegere hypotheekkantoor) en dit zo snel mogelijk. Deze handeling is noodzakelijk zodat eenieder kennis kan nemen van het feit dat deze woning aan iemand anders werd overgedragen. Dit is “de verkoop tegenstelbaar maken aan derden”. Deze overschrijving maakt dus dat iedereen (“derden”), kennis kunnen nemen van de eigendomsoverdracht.

Daarenboven moeten bij de verkoop van een woning ook de registratierechten betaald worden aan het registratiekantoor. Dit moet gebeuren binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte. In de praktijk is het de koper die deze betaalt aan de notaris, alsook de andere kosten (aktekosten en erelonen van de notaris).

Bij klachten : Ombudsnotaris.be

In de praktijk zijn er vaak mensen die een probleem hebben met een notaris, bijvoorbeeld bij de verdeling van goederen maar eveneens bij de verkoop van een woning of enig ander pand. In zo’n geval blijkt duidelijk dat het vertrouwen tussen de cliënt en de notaris vaak verloren gegaan is. Indien een gesprek met de betrokken notaris in dergelijke gevallen geen oplossing biedt, dan weet men vaak niet meer wat men moet aanvangen om het geschil op te lossen. Velen zien het namelijk niet zitten om met een notaris als tegenpartij naar de rechter te stappen!

Daarom heeft men in België sinds 1 juni 2015 een “ombudsdienst voor het notariaat” tot stand gebracht. Dit betekent concreet dat elke persoon die een probleem heeft met zijn notaris, met zijn klacht terecht kan bij deze ombudsdienst. Er is een dergelijke ombudsdienst voor beide landsgedeelten.

Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op de website van deze ombudsdienst: www.ombudsnotaris.be

Auteur:
Solange Tastenoye