Aankondigen en afscheid nemen

Vrienden en familie vertellen dat je weg gaat én vervolgens afscheid nemen, is niet altijd even makkelijk, maar wel noodzakelijk om een periode af te sluiten, voor de anderen én voor jezelf. Wees erop voorbereid dat je bij vrienden en familie heel wat emoties zal losweken, gaande van oprechte vreugde en euforie tot onbegrip, teleurstelling en verdriet. Iedereen verwerkt de nieuwe situatie op zijn eigen manier en heeft daar meer of minder tijd voor nodig. Je confronteert hen immers ook met zichzelf en hun leven: misschien ontbreekt het hen aan moed om ook te vertrekken of zien ze plots in dat ze vastgeroest zijn in een situatie?
Zoek naar het juiste moment om je vertrek aan te kondigen: te vroeg kan ervoor zorgen dat ze je op andere gedachen proberen te brengen, en te laat geeft te weinig tijd om jouw beslissing te verwerken en op een positieve manier afscheid te nemen. Wees erop voorbereid dat je je besluit een paar keer zal moeten verdedigen.

TIP: gebruik daarbij voooral positieve argumenten: ‘We kijken uit naar de ruimte en natuur van Australië’ komt beter aan dan ‘We verlaten dit stinkende, kleine België dat volledig volgebouwd is.’

Laat tristesse toe en weet dat goede vriendschappen veel overleven en je elkaar niet elke dag hoeft te zien. Over het algemeen wordt het contact minder frequent maar intensiever. Spreek verwachtingen en gevoelens uit, om achteraf frustraties en miscommunicatie te voorkomen. Spreek af hoe je in contact zal blijven: plan je alvast een eerste vakantie, maak je een eigen blog of website? Maak geen beloftes die je niet kan nakomen, bijvoorbeeld door tijdsverschillen of frequente stroomuitval in afgelegen streken. Toch zorgen FaceTime, FaceBook, Skype en andere communicatiemiddelen er meestal voor dat je nooit echt wég hoeft te zijn en dat je ook visueel in contact kan blijven. Je kan zelfs een deel van België meenemen: online kan je je vertrouwde krant lezen, naar de radio luisteren of televisie kijken. Maar zorg ook voor een leven op je bestemming en leef niet alleen virtueel.

Je kan één groot afscheidsfeest plannen of ervoor kiezen de verschillende sociale kringen waartoe je behoort op verschillende momenten te zien op kleinere feestjes. Laat emoties toe, en ga je niet schuldig voelen over wat de achterblijvers denken of doen. ‘Partir, c’est mourir un peu’ maar er breekt ook een nieuwe spannende periode aan!