homepage

Nieuws uit de wereld

Tristan online
Administrator
De virtuele klas groeit aan interesse. Een webcam, computer of tablet en een internetverbinding, meer heb je niet nodig. Je kan overal ter wereld op een interactieve, doch louter digitale manier leren. Online leren, zo is ondertussen wetenschappelijk bewezen, helpt studenten beter voorbereiden op een leven lang leren. D-Teach biedt als Vlaamse onderwijsorganisatie online lessen aan die even snel, flexibel, internationaal en multicultureel zijn als de wereld waarin we leven. Vooral Vlaamse kinderen en jongeren in het buitenland doen beroep op D-Teach